توضیحات پروژه

موضوع قراداد: انجام کلیه عملیات معدنکاری جهت استخراج باطله و ماده معدنی به میزان سالیانه 30 میلیون تن

كارفرما: شرکت ملی صنایع مس ایران

جزپیات پروژه

Categories:
Client: شرکت ملی صنایع مس ایران