توضیحات پروژه

موضوع قرارداد: ساخت حوضچه جمع آوری پساب کارخانه

شرح مختصر پروژه: عملیات خاکی مربوطه و انجام عملیات ایجاد لایه های نفوذ ناپذیر اولیه و ثانویه

مدت قرارداد: 15 ماه شمسی

کارفرما: شرکت انکا

جزپیات پروژه

Categories:
Client: شرکت انکا