تصورات کلی

۱. میزان رضایت از اطلاع رسانی لازم در خصوص شرایط فروش و خدمات پس از فروش
میزان رضایت
۲. میزان رضایت از پیگیری پیشنهادات و انتقادات ارائه شده
میزان رضایت

کیفیت محصول

۳. میزان رضایت شما از کارکرد تایر از لحاظ مسافت چقدر است ؟
میزان رضایت
۴. نظر شما در خصوص فرمان پذیری
میزان رضایت
۵. نظر شما در خصوص ترمز گیری
میزان رضایت
۶. نظر شما در خصوص بالانس پذیری تایر ها
میزان رضایت
۷. میزان رضایت از دوام و طول عمر در قیاس با محصولات خارجی
میزان رضایت
۸. وضعیت ظاهري تایر
میزان رضایت
۹. وضعیت طول عمر تایر
میزان رضایت

پشتیبانی و خدمات پس از فروش

۱۰. میزان رضایت از کیفیت ارائه سرویس
میزان رضایت
۱۱. میزان رضایت از مدت زمان تعویض تایر
میزان رضایت
۱۲. میزان رضایت از مدت زمان پرداخت خسارت
میزان رضایت
۱۳. میزان انطباق زمان اعلامی و زمان صرف شده در واحد پرداخت خسارت
میزان رضایت
۱۴. میزان رضایت از نحوه دریافت و پاسخ به شکایات در نمایندگی
میزان رضایت
۱۵. میزان رضایت از نحوه برخورد، صداقت و امانتداری
میزان رضایت
۱۶. میزان رضایت از نحوه اطلاع رسانی درباره گارانتی
میزان رضایت
۱۷. میزان رضایت از کفایت اطلاعات مندرج در کتابچه راهنما
میزان رضایت
۱۸. قیمت محصولات در مقایسه با محصولات خارجی
میزان رضایت

وفاداری مشتریان

۱۹. میزان تمایل به خرید مجدد محصولات شرکت
میزان رضایت
۲۰. میزان تمایل به معرفی محصولات شرکت به سایرین برای خرید
میزان رضایت